Tìm kiếm

Giận - Thấu hiểu và chuyển hóa cơn giận để có cuộc sống An nhiên - Hạnh phúc. Thiền tĩnh tâm

Tổng hợp: V-Need.com
"Hãy ôm ấp cơn giận với tất cả nâng niu, dịu hiền. Cơn giận không phải là kẻ thù, cơn giận là em bé do chính ta thai nghén và cho ra đời. Cơn giận giống như bao tử hay buồng phổi. Mỗi khi bao tử hay buồng phổi bị bệnh, ta không bao giờ nghĩ tới việc cắt bỏ nó đi. Cơn giận cũng vậy.Ta chấp nhận cơn giận trong ta, biết rằng ta có thể chăm sóc, chuyển hóa nó thành một năng lượng tích cực" GIẬN. THẦY THÍCH NHẤT HẠNH.
POST: SAN_010
Nguồn tin tham khảo: V-Need

"Hãy ôm ấp cơn giận với tất cả nâng niu, dịu hiền. Cơn giận không phải là kẻ thù, cơn giận là em bé do chính ta thai nghén và cho ra đời. Cơn giận giống như bao tử hay buồng phổi. Mỗi khi bao tử hay buồng phổi bị bệnh, ta không bao giờ nghĩ tới việc cắt bỏ nó đi. Cơn giận cũng vậy.Ta chấp nhận cơn giận trong ta, biết rằng ta có thể chăm sóc, chuyển hóa nó thành một năng lượng tích cực" GIẬN. THẦY THÍCH NHẤT HẠNH.