Tìm kiếm

Nguyên tắc cơ bản của Phật giáo giúp bạn tu 3 giờ hiệu quả như 3 năm

Tổng hợp: V-Need.com
Chỉ cần nắm vững 3 nguyên tắc cơ bản của Phật giáo dưới đây thì tu 3 giờ bằng tu 3 năm.
POST: SAN_019

Chỉ cần nắm vững 3 nguyên tắc cơ bản của Phật giáo dưới đây thì tu 3 giờ bằng tu 3 năm.

Tin tưởng nhân quả

Phương pháp nào cũng chính là nhân quả Phật hiệu nhập môn, vô cùng trọng yếu, bất luận là tu theo phái nào thì đi theo con đường nào cũng đều cần tin tưởng đều này. Cái gì gọi là nhân quả, cũng chính là gieo một hạt giống, tương lai chắc chắn sẽ thành cây, đơm hoa kết trái.

Chúng ta một đời hành động, có thiện có ác, tương lai chắc chắn sẽ có báo ứng. Vì lẽ đó, muốn tránh hung tìm cát, tiêu tai được phúc thì nhất định phải nỗ lực hành thiện, nỗ lực hướng thiện, sửa đổi những điều xấu thành điều tốt. Đó là gieo nhân lành ắt gặt quả lành, có làm việc thiện thì phúc đức mới sâu dày.

Nguyen tac co ban cua Phat giao giup ban tu 3 gio hieu qua nhu 3 nam
 

Phát tâm bồ đề

Bồ Đề là từ dịch theo tiếng Phạn có nghĩa là cảm giác, cũng chính là ý tứ của Phật học. Phát là khởi xướng, tâm là tấm lòng. Như vậy, phát tâm bồ đề tức là người khởi xứng tấm lòng bồ đề, khởi xướng trái tim thành Phật.

Đời người muốn tu luyện thành Phật thì chắc chắn cần phải tu hành tất cả thiện hạnh. Muốn rộng rãi tu hành cả thiện hành thì phải biết giúp đỡ người chính là giúp mình.